LOADING
PREV
NEXT
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/585895879517man.jpg
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/458959business1.jpg
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/466759engineers.jpg
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/638202support.jpg
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/725093formation.jpg
http://powerservice.cz/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/681825support4.jpg

NABÍZÍME

 • Energetický audit
 • Průkaz ENB, NKN
 • IPPC
 • Územní energetické koncep…
 • Energetické poradenství
 • Ostatní činnosti

Energetický audit

Energetický audit je specifickou činností, při které se jednak analyzuje dosavadní stav energetického hospodářství daného objektu či zařízení, s následným vyhodnocením stavu a návrhem opatření pro dosažení úspor

Více informací

Průkaz ENB, NKN

Průkaz energetické náročnosti budovy (ENB) a Národní kalkulační nástroj (NKN)

Více informací

IPPC

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Více informací

Územní energetické koncepce

Výchozím strategickým dokumentem v oblasti energetiky i životního prostředí je územní energetická koncepce, která definuje cíle, opatření a nástroje pro hospodárné nakládání s energií v daném území.

Více informací

Energetické poradenství

V oblasti energetického poradenství byla firma Power Service do roku 2002 součástí sítě EKIS České energetické agentury.

Více informací

Ostatní činnosti

Dalšími činnostmi jsou územní energetické koncepce a programy snižování emisí a imisí, ochrana klimatu, energetická politika a legislativa, udržitelná výstavba, financování projektů, studie proveditelnosti.

Více informací
Právě jste zde: Home
Pátek, 22 Lis 2019

Proč si vybrat zrovna nás..

Proč si vybrat zrovna nás..

Dlouholetá zkušenost v oblasti energetického auditu je zárukou rychlého a kvalitního výsledku, který Vám přinese profit a jistotu, že právě...

Více info...

Nabízíme spolupráci

Nabízíme spolupráci

Nabízíme spolupráci fundovaným osobám při hledání zakázek v oblasti našich aktivit. Pokud máte v dané oblasti zkušenosti a chcete s...

Více info...

Naši partneři

Naši partneři

Našimi partnery jsou obce, školy, výrobní závody, státní instituce, společenství vlastníků i soukromé osoby, které mají povinnost obstarat si energetické...

Více info...

Nová zelená úsporám konečně vyhlášena

Email Tisk PDF

Dne 13.6.2013 byla konečně vyhlášena NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Všechny informace jsou dostupné na www. nzu2013.cz nebo také na www.tzb-info.cz … http://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info

Pokud hledáte zpracovatele projektové dokumentace a posudku jste na správných stránkách. Zajistíme Vám dle Vašich požadavků kompletní dodávku, tj. projekt, výpočet a administraci popř. jenom projekt a výpočet nebo pouze výpočet.

S bývalým programem Zelená úsporám máme bohaté zkušenosti aniž bychom řešili s některým s našich klientů, že by měl s dotací problémy nebo že by na ni snad nedosáhl.

 

Výzva Nová zelená úsporám vyhlášena 13.6.2013

Email Tisk PDF

Program Nová zelená úsporám 2013 má 5 oblastí podpory:

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: A.1, A.2 a A.3 (míra podpory 30, 40 a 55 % z celkových způsobilých výdajů).

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory prvního řádu: B.1 a B.2.

C Efektivní využití zdrojů energie

 • C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
 • C.2 - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)
 • C.3 - Instalace termických solárních systémů
 • C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

D Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření

 • D.1 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
 • D.2 - Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
 • D.3 - Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B
 • D.4 - Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E Bonus za kombinaci vybraných opatření

 • Oblast podpory E je rozdělena do třech podoblastí E.1, E.2 a E.3 se shodnou výší bonusu.

Tepelná čerpadla

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

TechnologieTeplotní charakteristikaMinimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
země - voda B0/W35 4,3
vzduch - voda A2/W35 3,1
voda - voda W10/W35 5,1

Výše podpory na tepelné čerpadlo

C.1. - Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.

Podoblast podporyTyp zdrojeVýše dotace [Kč]Maximální míra podpory * [%]
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 75

* z celkových způsobilých výdajů

C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů. Žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EAnepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Podoblast podporyTyp zdrojeVýše dotace [Kč]Maximální míra podpory * [%]
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 60 000 55

* z celkových způsobilých výdajů

D.4 – Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku (tj. zejména projektové dokumentace a energetického posudku) a jeho příloh v rozsahu potřebném pro prokázání splnění Programem stanovených požadavků.

Maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000 Kč.

Podrobnosti o míře podpory a kritériích přidělení dotace naleznete v článku.

Nová zelená úsporám v ČT

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Rychlý kontakt

Pro jakékoliv informace nás prosím kontaktujte:

Ing. Antonín Kottnauer - Power Service
Liberec, Czech rep.

                                                                                                                                                                                                               Tel.: +420 602 434 103
        +420 725 943 030
 kottnauer@powerservice.cz

 • odkazy
 • reference
 • certifikáty

Užitečné odkazy

Přehled užitečných odkazů v oblasti energetiky a životního prostředí

CELÝ ČLÁNEK

Reference

Referenční přehled obsahuje zakázky, které byly Power Service Liberec zpracovány, event. pro potřeby státních zadání rozpracovány od roku 1995, včetně vlastních energetických auditů, uvedených samostatně. Energetické audity Seznam zahrnující řadu auditů, posudků a průkazů v rámci žádostí o finanční podporu jak pro ČEA, tak pro SFŽP. Koncepční a projekční práce Reference v oblasti koncepčních a projekčních prací. Realizační práce Reference v oblasti realizačních prací.

CELÝ ČLÁNEK

Certifikáty

Přehled námi získaných certifikátů:

CELÝ ČLÁNEK

Mám zájem o informace



zašlete nám kontaktní údaje a my se Vám ozveme

Jméno prvního měsíce v roce ( malými písmeny )
 
4