Právě jste zde: Home » Nabízíme » Územní energetické koncepce
Čtvrtek, 21 Lis 2019

Územní energetické koncepce

Tisk PDF

Výchozím strategickým dokumentem v oblasti energetiky i životního prostředí je územní energetická koncepce, která definuje cíle, opatření a nástroje pro hospodárné nakládání s energií v daném území. Územní energetická koncepce úzce souvisí s dalšími programovými dokumenty z oblasti ochrany ovzduší a měla by také být nástrojem pro zvýšení objemu čerpání finančních prostředků ze zahraničních i domácích zdrojů.

Power Service zpracovala samostatně i ve spolupráci s renomovanými firmami v oboru řadu energetických koncepcí pro města, okresy, sdružení obcí, mikroregiony a v poslední době také kraje.

Při řešení územních energetických koncepcí je možné využívat právě citované REM a RIM.

Ve stále větším rozsahu se při řešení těchto zakázek uplatňuje využívání moderních informačních technologií a metod včetně geografických informačních .

V rámci spolupráce na tvorbě Územní energetické koncepce Libereckého kraje Power Service prokázala možnost reálného docílení energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v rozsahu současných požadavků na trvale udržitelný rozvoj. Závěry vyšly z podrobného rozboru území v prostředí Relačního energetického modelu (REM).

4