Právě jste zde: Home » Nabízíme » Průkaz ENB, NKN
Pátek, 22 Lis 2019

Průkaz ENB, NKN

Tisk PDF

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. č.148/2007 Sb. tvoří protokol prokazující energetickou náročnost budovy, vč. grafického znázornění energetické náročnosti. Povinnost zpracovat energetický průkaz vyplývá ze směrnice 2002/91ES (Energy Performance Building Directive). V podmínkách ČR to znamená, že vlastníci budov mají povinnost zpracovat energetický průkaz v případech, kdy se jedná o stavbu nové budovy, nebo rekonstrukci stávající budovy o podlahové ploše větší než 1 000 m2. Tato povinnost platí od 1.1.2009. Ke stanovení energetické náročnosti budovy a zpracování protokolu se využijí údaje ze zpracovaných energetických auditů. Vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov mohou pouze osoby k tomu oprávněné o svědčením vydaným Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Nový způsob hodnocení energetické náročnosti budov

Hodnocení energetické náročnosti budov, „ENB“, je prováděno na základě prováděcí vyhlášky k §6a zákona č. 406/2000 Sb., v pozdějším znění, vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Vyhláška je v platnosti od 1. července 2007. Tato vyhláška zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES o energetické náročnosti budov (EPBD) a stanovuje:

  • požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov,
  • obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování,
  • rozsah přezkušování osob z podrobností vypracování energetického průkazu budov.

Jako pomůcka pro výpočet energetické náročnosti budov ve smyslu zpracování Průkazu energetické náročnosti budov ve formě protokolu a jeho grafického znázornění podle požadavků vyhlášky 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov byl vytvořen. Tzv. Výpočetní nástroj NKN.

4