Právě jste zde: Home » Reference » Koncepční a projekční práce
Pondělí, 16 Pro 2019

Koncepční a projekční práce

Tisk PDF

Energetický KONCEPT

Vyhodnocením stavu zásobování energií ...

Energetický GENEREL

U všech řešených generelů byl využit systém REM, který je možno nasadit univerzálně, bez ohledu na velikost a charakter řešeného území.

Zdroje tepla vč. obnovitelných a druhotných

Ve všech uvedených případech byly řešeny přínosy obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Pro zpracování vstupních dat charakterizujících výchozího stav a stanovení přínosů obnovitelných a druhotných zdrojů byl využit systém REM.

Ostatní oblasti

Rozvody tepla, měření a regulace, výroba a dodávka TUV, posudky a odborné práce pro MŽP A MPO.

4