Nové výzvy OPŽP v roce 2014

Pondělí, 03 Březen 2014 08:40 Martin Pecka
Tisk

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvy (LVIII., LIX. a LX. výzva) pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritních osách 1, 2, 3, 4 a 6.

 

Žádosti o podporu v rámci LIX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. května 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší

Žádosti o podporu v rámci LX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Další informace na WWW.OPZP.CZ
 
 
Vyřízení těchto dotací (včetně vypracování potřebných dokumentů) Vám kompletně zajistíme.  
 
Zdroj : OPŽP